Erfarenhet med ridning

  • Var realistisk när du bedömer din ridnivå, erfarenhet och fysiska form
  • Välj en resa som passar din nivå – på så sätt får du mest ut av resan
  • Ring eller skicka ett meddelande om du tvekar -  vi vet om turene och vil tillsammans med dig ta reda på om det är rätt resa för dig

Ridresan ska vara ett nöje och en positiv upplevelse

Denna uppdelning av ridnivåer, ska ses som en hjälp, både till ryttarna och till turledarna. Det är viktigt för den goda upplevelsens skull, att man har varit helt ärlig och inte försökt att placera sig på en högre nivå, än vad man klarar av. Det blir ingen positiv erfarenhet för någon om man hamnat i en grupp där man inte klarar av det tempo och terräng som turen rids i. Ur säkerhetssynpunkt är det extremt viktigt att ryttarens erfarenhet överensstämmer med den ridnivå man håller på turen för att minimera olycksrisken.

Det är ridstället som har sista ordet. Anser de att man hamnat i fel slags ridgrupp, är det upp till ridstället att hitta en lösning på problemet som sedan måste respekteras. Om de känner, att man inte fungerar i en grupp, och att det inte hjälper med ett hästbyte, måste man acceptera att det kan beslutas att man eventuellt får stanna på gården och ta emot erbjudande om lektioner där (om det är möjligt), eller få lov att byta till en grupp som är mer anpassad till ryttarens ridnivå.

Vi har valt att erbjuda fem olika slags ridgrupper där var och en bestäms utefter hur pass erfaren ryttaren är. Allt för att anpassa ridningen på bästa sätt så att alla, oavsett erfarenhet i sadeln, kan få ut så mycket som möjligt av turen!

Ridvana 1: Nybörjare

Du har aldrig suttit på en häst förut, eller endast provat att skritta.

Ridvana 2: Oerfarna och lätt vana ryttare

Du har ridit förut, men för flera år sedan eller tagit enstaka lektioner på ridskola eller turridning. Kan sitta upp och av utan hjälp. Är kanske inte helt komfortabel med alla 3 gångarterna: skritt, trav och galopp. Har kanske inte ridit i terräng förut.

Ridvana 3: Vana ryttare

Du bemästrar hästen i alla gångarterna, även i terräng. Rider kanske inte regelbundet, men har gjort det tidigare. Eller rider sporadiskt.

Ridvana 4: Bra ryttare

Du kan rida olika typer av hästar, i alla gångarterna och i terräng. Kan sköta dig själv, sadla och sitta upp. Rider regelbundet. Klarar av 3-5 timmar i sadeln i terräng och gillar ett friskt tempo.

Ridvana 5: Erfarna ryttare

Du kan rida olika typer av hästar, i alla gångarterna och i terräng. Kan sköta dig själv - sadla och sitta upp. Klarar av långa dagar i sadeln och gillar ett snabbt tempo. Är i god form och är van vid att rida i krävande terräng.